L.p. Usługa Czas trwania całości Cena za całość w PLN Liczba spotkań
1. Konsultacja psychologiczna z opinią 60 min. 90 zł 1
2. Konsultacja pedagogiczna z opinią 60 min. 90 zł 1
3. Konsultacja logopedyczna z opinią 60 min. 90 zł 1
4. Konsultacja neurologopedyczna z opinią 90 min. 150 zł 1
5. Badanie rozwoju intelektu dla dzieci i młodzieży z opinią 120 min. 150 zł 1
6. Kompleksowa diagnoza rozwoju umysłowego i gotowości 5-6 latka do podjęcia nauki w szkole z wydaniem opinii 180 min. 350 zł 2-3
7. Kompleksowa diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) z opinią 180 min. 350 zł 2-3
8. Diagnoza procesów integracji sensorycznej z opinią 180 min. 220 zł 3
9. Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania 180 min. 300 zł 2-3
10. Konsultacja psychologiczno- pedagogiczna oraz opracowanie przez zespół opinii o potrzebie wczesnego wspomagania na podstawie dokumentacji dostarczonej przez rodzica 90 min. 150 zł 1
11. Terapia logopedyczna 50 min. 60 zł 1
12. Terapia neurologopedyczna 50 min. 80 zł 1
13. Terapia zaburzeń integracji sensorycznej 50 min. 60 zł 1
14. Terapia neurologopedyczna z elementami integracji sensorycznej 50 min. 80 zł 1
15. Logopedia estetyczna 50 min. 60 zł 1
16. Terapia ręki (usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych dzięki, którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi, z drugiej zaś doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki) 50 min. 60 zł 1
17. Terapia rozwijająca gotowość szkolną i wyrównująca wyniki w nauce 50 min. 60 zł 1
18. Terapia stymulująca rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 50 min. 60 zł 1
19. Warsztaty pt. „ Nauka nie boli” ich celem jest opanowanie przez uczestników różnego rodzaju technik pamięciowych, pozwalających szybko i efektywnie przyswajać materiał szkolny. Przeznaczone dla dzieci w wieku 9-18 lat, zarówno tych mających trudności w nauce, jak i tych, które chcą uczyć się szybciej i przyjemniej. zajęcia grupowe (5-10 os.) 8 godzin 120 zł 2
zajęcia indywidualne 8 godzin 350 zł 2
20. Terapia dzieci z trudnościami w zakresie kontaktów społecznych tj. zaburzenia ze spektrum Autyzmu, Zespołu Aspergera oraz zaburzenia mowy, wycofanie, nadmierna nieśmiałość (zajęcia grupowe 5-10 osób) 240 godz. 100 zł miesięcznie 4 spotkania w miesiącu
21. Terapia dzieci i młodzieży z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią 50 min. 60 zł 1
22. Terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, między innymi: obsesji, fobii, traumy 60 min. 100 zł 1
23. Terapia dzieci z objawami ADHD, ADD 60 min. 100 zł 1
24. Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania: agresja i autoagresja 60 min. 100 zł 1
25. Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami trudności i zaburzeń, np. stosowaniu używek 60 min. 100 zł 1
26. Terapia dzieci uzależnionych od komputera, Internetu, gier, telefonu, telewizji, zakupów, fast-food i innych współczesnych uzależnień behawioralnych 60 min. 100 zł 1
27. Terapia wspierająca dla dzieci, młodzieży i rodziców w sytuacji konfliktów rodzinnych 60 min. 80 zł 1
28. Interwencja kryzysowa dla młodzieży i rodziców - spotkanie natychmiastowe , również w miejscu zamieszkania (w przypadku dojazdu specjalisty do wskazanego miejsca, należy dodatkowo uwzględnić zwrot kosztów dojazdu, który ustalany jest indywidulanie) 60 min. 150 zł 1
29. Terapia wspierająca dla dzieci i młodzież pt. „Kalejdoskop emocji i uczuć” – celem warsztatów grupowych jest wypracowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć oraz radzenia sobie z nimi (warsztaty grupowe, 5-10 os.) 10 godz. 100 zł 10 spotkań - 1 godz. co tydzień, sobotę
30. Terapia wspierająca dla dzieci i młodzież pt. „Stres i złość – jak wygrać” - celem warsztatów grupowych (5-10 os.) jest wypracowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością 10 godz. 100 zł 10 spotkań - 1 godz. co tydzień, sobotę
31. Terapia wspierająca dla dzieci i młodzieży pt. „Przemoc i agresja” - celem warsztatów grupowych (5-10 os.) jest zniwelowanie zachowań niepożądanych i wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów. 10 godz. 100 zł 10 spotkań - 1 godz. co tydzień, sobotę
32. Terapia wspierająca dla dzieci i młodzieży pt. „Komunikacja bez konfliktów” uczestnicy dowiedzą się jak mówić, żeby inni nas rozumieli, poznają zasady porozumiewania się z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami (warsztaty grupowe, 5-10 os.) 10 godz. 80 zł 10 spotkań - 1 godz. co tydzień, sobotę
33. Terapia wspierająca dla dzieci i młodzieży pt. „Nie taki diabeł straszny” – panowanie nad stresem egzaminacyjnym (warsztaty grupowe, 5-10 os.) 4 godz. 50 zł 4 spotkania - 1 godz. co tydzień, sobotę
34. Terapia wspierająca dla dzieci i młodzieży pt. „Poznaj siebie – zaplanuj karierę” – spotkania z doradcą zawodowym w celu rozpoznania naturalnych predyspozycji zawodowych, zdolności i umiejętności aby zaplanować rozwój osobisty. zajęcia grupowe (5-10 os.) 8 godz. 40 zł 4 spotkania po 2 godz.
zajęcia indywidualne 4 godz. 100 zł 2 spotkania po 2 godz.
35. Terapia wspierająca pt. „Smutno mi” – przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które przeżyły traumę, np. z powodu złego traktowania przez dorosłych, utraty bliskiej osoby, wypadku, rozwodu rodziców, przeprowadzki, zmiany szkoły i otoczenia. W zależności od stanu i potrzeb dziecka spotkanie mogą odbywać indywidulanie lub w grupie. 2 spotkania indywidualne -diagnostyczne (obowiązkowe) 120 min. 150 zł 2 spotkania
Spotkania indywidualne (ilość uzależniona od efektów) 60 min. 90 zł 1 spotkanie
Spotkania grupowe 240 min. 100 zł 4 spotkania
AKADEMIA WZOROWEGO RODZICA
36. „Kto rządzi w domu?” warsztaty grupowe dla rodziców dzieci przedszkolnych, które zapanowały nad życiem dorosłych 120 min. 50 zł 1 spotkanie
37. Jak rozmawiać z dzieckiem żeby nas słuchało – jest to grupowy trening umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w każdym wieku 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
38. Akademia dla rodziców dzieci z ADHD – jak nie zwariować i pozwolić dziecku być szczęśliwym. Warsztaty grupowe dla rodziców dzieci przedszkolnych 120 min. 50 zł 1 spotkanie
39. Indywidualne porady wychowawcze dla rodziców dzieci w każdym wieku sprawiających trudności wychowawcze 60 min. 80 zł 1 spotkanie
40. Terapia wspierająca dla rodziców w sytuacji konfliktów rodzinnych (indywidualna) 60 min. 80 zł 1 spotkanie
41. Pozwól dziecku dorastać – warsztaty dla rodziców, mających problemy z dzieckiem w wieku dorastania 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
42. Słuchać a być posłusznym – czy to jest to samo ? Warsztaty dla rodziców dyscyplinujących swoje dziecko … 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
43. Nauka to potęgi klucz ? Warsztaty dla rodziców, którzy wysoko cenią wyniki w nauce 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
44. Rozwód – koniec świata – czy początek nowego życia? Warsztaty dla rodziców, którzy rozstali się ze swoimi parterem. Jak poradzić sobie z rozstaniem aby dziecko ucierpiało jak najmniej 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
45. Kręgosłup moralny – czy zanikł w procesie ewolucji ? CZARNE – BIAŁE, DOBRE – ZŁE, czy Twoje dziecko to rozróżnia? Rola wartości w życiu człowieka. 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
46. Moje dziecko nie chce się uczyć - prelekcje dla rodziców dzieci z klas IV – VI i szkół gimnazjalnych. Przyczyny i skutki. Sposoby radzenia sobie z problemem 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
47. Indywidulana jednostka czy zaprogramowany mechanizm a może produkt systemu ? Kim jest Twoje dziecko? 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
48. Bezstresowe wychowanie – moda, czy metoda? Przyczyny i skutki. 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
49. Przemoc i agresja – odwaga czy wołanie o pomoc? Warsztaty dla rodziców dzieci w każdym wieku, które są agresywne a swoje sprawy załatwiają przy użyciu przemocy 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
50. Błędy wychowawcze – kiedy postawy rodzicielskie negatywnie wpływają na proces wychowania dziecka 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
51. Wirtualny świat – kiedy przejmuje rolę rodziców. Zagrożenia i zalety. 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
52. Złoty środek - jak wychować szczęśliwe i grzeczne dziecko? 2 godz. 50 zł 1 spotkanie
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
53. Warsztaty profilaktyczne „ Nie będę niewolnikiem Komputera i Internetu”
54. Warsztaty profilaktyczne „ STOP cyberprzemocy”

Ceny zajęć grupowych dla dzieci, młodzieży i rodziców trwających powyżej 1 godziny obejmują drobny poczęstunek

Opłaty pobierane są przed wizytą - w gotówce w recepcji Poradni.
Opłaty można dokonać również przelewem na rachunek bankowy Alior Bank

38 2490 0005 0000 4600 5839 1220

Wówczas należy przed wizytą okazać potwierdzenie wykonania przelewu w oparciu, o który zostanie wystawiony rachunek.