Na funkcjonalny profil psychoedukacyjny dziecka składa się: poziom rozwoju, w tym występujące dysfunkcje lub ryzyko ich wystąpienia, sposób reagowania na bodźce, nieprawidłowości w zachowaniu i określenie gotowości szkolnej.

Wnioski z badań dowodzą, że wczesne rozpoznanie i podjęcie terapii usprawniającej zaburzone funkcje, jeszcze przed ukończeniem 7 roku życia, znacznie wyrównują nieutrwalone jeszcze deficyty.

Jeżeli zależy Państwu na poznaniu profilu dziecka prosimy o wypełnienie kwestionariusza badania. Dzięki czemu zostanie sporządzona ogólna diagnoza funkcjonowania i rozwoju dziecka, której wyniki zostaną Państwu przedstawione w formie pisemnej.