Wykonujemy bezpłatne przesiewowe badania rozwoju sensomotorycznego dziecka.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z zachowaniem dziecka, proszę o wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badania i uzupełnienie kwestionariusza.Poinformujemy Państwa pisemnie o wyniku badania Waszego dziecka.
Wczesne rozpoznanie i terapia Integracji Sensorycznej rozwiąże wiele problemów w nauce i funkcjonowaniu dziecka w środowisku oraz przyczyni się do zniwelowania niepowodzeń i podniesienia samooceny dziecka.