Witamy Państwa w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Empatia” w Olsztynie.

Zapewniamy naszym Klientom – dzieciom i ich rodzicom wsparcie oraz kompleksową terapię zaburzeń rozwojowych, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. Wychodząc naprzeciw coraz liczniejszym i bardziej złożonym problemom rozwojowym, językowym i edukacyjnym dzieci i młodzieży takich jak: dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia, alalia, afazja, zespół Aspergera czy autyzm współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii przynoszą oczekiwane efekty.

Poradnia Empatia jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda. Poczekalnia dla Rodziców i Dzieci:
Zapraszamy do kącika dla Rodziców, gdzie w miłej atmosferze można poczekać na zakończenie badań dziecka i zapoznać się z fachową literaturą dotyczącą problemów dziecka.

Kącik dla Dzieci zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu w oczekiwaniu na wizytę.

W sąsiedztwie budynku Poradni znajduje się plac zabaw.